dist Beijing Ben Hau

Beijing Ben Hua
Room 1605 Tower C, 

Grand Place, 

No.5 Huizhong Road, 

Chaoyang District, 

Beijing 100101, P.R.China 

tel: +86 10 61768019
fax: +86 10 84672814
email: [email protected]
web: www.ben-hua.com